Fiske- och vattenvård

Utplantering av sikyngel vid Flaskärets båthamn den 23 oktober 2013

Utplantering av öringsyngel vid Flatskäret den 3 oktober 2013

Upprensning av dikena vid Abborrströmsviken (ovan) och Backgrundsfladan för att säkerställa fiskens vårlek, hösten 2013
Fisktrappan vid Flatskärspotten åtgärdades vårvintern 2013. Allt arbete har skett i samverkan med Fiskargillet

Utplantering av lakyngel vid Flittsundet den 4 maj 2013